Tutkiva Hoitotyö -lehti on käytännön hoitotyötä palveleva tiedelehti. Lehdessä julkaistaan monipuolisin menetelmin tehtyjä tieteellisiä tutkimuksia. Mielenkiinnon kohteina ovat etenkin hoitotyön kehittäminen, hoitotyön interventiot ja niiden vaikuttavuuden arviointi. Lisäksi lehdessä julkaistaan asiantuntija-artikkeleita ja puheenvuoroja, joissa otetaan kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin. Lehti välittää parhaita käytäntöjä ja tutkimusta hoitotyön, koulutuksen ja johtamisen kehittämiseksi.